Kırsal alan

Kırsal Alan Sorgulama
İl

İlçe

Belde-Köy


302 tedbiri için yatırım yeri, çağrı rehberinde belirtilen istisnalar dışında, kırsal alanda olmalıdır.