101 - Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

Tedbirin amacı:


Genel amaçları:
 • Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak,
 • Fiziki sermayenin geliştirilmesi aracılığıyla, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme amacıyla, ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmayı desteklemek,
 • Kaynakların verimli kullanımını ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını desteklemektir.

Spesifik amaçları:
 • Birincil tarım ürünlerinin üretiminde tarım işletmelerinin genel performansını iyileştirmek ve işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dahil olmak üzere rekabet güçlerini artırmak,
 • Çevrenin korunması ve hayvan refahı konularında ilgili AB standartları ile uyum sağlamaktır.

Spesifik uygunluk kriterleri:


Süt
 • En az 10, en fazla 120 süt ineği veya,
 • En az 5, en fazla 50 süt veren manda veya ,
 • En az 50, en fazla 500 süt veren koyun veya
 • En az 50, en fazla 500 süt veren keçi

Kırmızı et
 • En az 30, en fazla 250 sığır veya,
 • En az 10, en fazla 50 manda veya,
 • En az 100, en fazla 500 koyun veya,
 • En az 100, en fazla 500 keçi

Kanatlı eti
 • En az 5.000, en fazla 50.000 broyler veya,
 • En az 1.000, en fazla 8.000 hindi veya,
 • En az 350, en fazla 3.000 kaz
 • Kanatlı eti üreten işletmeler sektöründe “broyler” başvurularında kapasite arttırımı içermeyen aktif mevcut işletmeler bütün IPARD uygulama illerinde destek kapsamında iken; yalnızca Erzincan, Sivas ve Elazığ illerinde yeni işletmeler de destek kapsamındadır.

Yumurta
 • En az 20.000, en fazla 100.000 yumurta tavuğu,
 • Yumurta üretiminde aktif olan ve aşağıdaki şartları karşılayan sadece mevcut tarımsal işletmeler, kapasitelerini artırmamak şartıyla uygundurlar;

Uygun harcama, taksit sayısı ve destek oranı:


Uygun harcama tutarları:
 • Süt, et ve yumurta sektörleri için en az 5.000 Avro en fazla 500.000 Avro
 • Broyler ve hindi sektörleri için en az 5.000 Avro en fazla 250.000 Avro,
 • Kaz sektörü için en az 5.000 Avro en fazla 125.000 Avro’dur.

Destek oranları:
 • Baz kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının % 60’ıdır.
 • Üretici örgütlerinin yapacağı ortaklaşa yatırımlarda kamu katkısı, toplam uygun harcama tutarının %70’idir.
 • Başvurunun sunulduğu tarihte, başvuru sahibinin (başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, üretici örgütü ise üretici örgütünü temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler) 40 yaşın altında olması durumunda destek oranı %5 artacaktır
 • Yatırım, IPARD Programı Bölüm 8.1’de tanımlanan şekilde dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı %5 artacaktır.

Taksit sayısı:
 • 13. Başvuru Çağrı Döneminde ödemeler tek taksit şeklinde gerçekleştirilecektir.

IPARD programı sıralama kriterleri