IPARD Kapsamında Desteklenen Sektörler


Tedbir Kodu Tedbir Adı Sektör Kodu Sektör Adı Alt Sektör Kodu Alt Sektör Adı
101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 1 Süt İneği
2 Manda
3 Koyun
4 Keçi
2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 1 Sığır
2 Manda
3 Koyun
4 Keçi
3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 1 Tavuk
2 Hindi
3 Kaz
4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 1 Yumurta Tavukçuluğu
103 Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 1 Süt ve süt ürünleri işleme
2 Süt Toplama Merkezi 
2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 1 Kırmızı Et KesimhaneSığır/Manda
2 Kırmızı Et Kesimhane- Koyun/Keçi
3 Kırmızı Et Kesimhane (Koyun/Keçi - Sığır/Manda)
4 Kırmızı Et ve Et Ürünleri İşleme
5 Kırmızı Et Parçalama
6 Kesimhane ve İşleme
7 Kesimhane ve Parçalama
8 Parçalama ve İşleme
9 Kesimhane, Parçalama ve  İşleme 
3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 1 Kanatlı Kesimhane- Tavuk
2 Kanatlı Kesimhane- Hindi
3 Kanatlı KesimhaneKaz
4 Kanatlı Eti İşleme
5 Kanatlı Parçalama
6 Kesimhane ve İşleme
7 Kesimhane ve Parçalama
8 Parçalama ve İşleme
9 Kesimhane, Parçalama ve  İşleme
4 Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 1 Su Ürünleri
2 Balık Yağı
3 Su Ürünleri ve Balık Yağı
5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 1 Soğuk Hava Deposu
2 Paketleme
3 Soğuk Hava Deposu ve Paketleme
302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi Ve İş Geliştirme 1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması 1 Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı
2 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
3 Mantar ve Misel
4 Fide ve Fidan
2 Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması 1 Bal ve Diğer Arıcılık Ürünleri
2 Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin İşleme ve Pazarlanması
3 Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri 1 Zanaatkarlık
2 Katma Değerli Ürünler
4 Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri 1 Konaklama Tesisleri
2 Yeme-içme Tesisleri
3 Rekreasyon Tesisleri
4 Konaklama ve Yeme-içme Tesisleri
5 Konaklama ve Rekreasyon Tesisleri
6 Yeme-içme ve Rekreasyon Tesisleri
7 Konaklama, Yeme-içme ve Rekreasyon Tesisleri
5 Kültür Balıkçılığı 1 Kültür Balıkçılığı
6 Makine Parkları 1 Makine Parkları
7 Yenilenebilir Enerji Yatırımları 1 Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri
2 Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri
3 Rüzgar Enerji Santralleri
4  Biyokütle Enerji Santralleri
5 Jeotermal Enerji Santralleri
6 Mikro kojenerasyon Sistemleri