IYS'ye hoş geldiniz.

IPARD başvurusu için hazır mısınız? Uygunluğunuzu test edin.

IPARD'a uygun muyum?

Neden IPARD Yardım Sistemi (IYS)?

IPARD Yardım Sistemini kullanarak, hibe programına uygun olup olmadığınızı test edebilir ve uygun olmak için yapılması gerekenleri rapor olarak alabilirsiniz. Yatırım yapmayı planladığınız sektör hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir ve basit online araçlarımızla kendi durumunuza özel sorgulamalar yapabilirsiniz. IPARD Yardım Sistemi tamamen ücretsizdir.

Hayvancılık yatırımları

IPARD ile büyük baş, küçük baş ve kanatlı hayvancılığına %80’e varan hibe desteği sağlamaktadır.

Tarım ürünlerinin işlenmesi

Et, süt, meyve ve sebzelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına %60'a varan hibe desteği sağlanmaktadır.

Çiftlik faaliyetleri ve kırsal kalkınma

Tıbbi aromatik bitki, arıcılık, kırsal turizm, GES vb. gibi farklı sektörlere %65’e varan hibe desteği sağlamaktadır

IPARD Tam Sorgulama

IPARD programı hibe projesi hazırlamak için, başvuru yapmayı planladığınız sektöre ait genel ve spesifik uygunluk kriterleri, başvuru paketi içeriği vb. bilgileri toplu sorgulayabilir ve sonucunuzu detaylı bir rapor şeklinde yazdırabilirsiniz.

Yatırım yapmak istediğiniz tedbiri seçiniz

101 - Hayvancılık

Süt, et ve yumurta hayvancılığı

103 - İşleme

Tarım ürünlerinin işlenmesi

302 - Kırsal Kalkınma

Çiftlik faaliyetlerini çeşitlendirme

Hayvancılık (101)

Tarımsal Ürün İşleme (103)

Kırsal Kalkınma (302)

Toplam Gerçekleştirilen Sorgu

Yatırım Konuları

IPARD hibe programı çerçevesinde yatırım konuları 5 ayrı tedbir altında gruplandırılmıştır. Bu tedbirlerin altında ise toplamda 17 sektör ve 61 alt sektör bulunmaktadır.

Hayvancılık

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

Bu tedbirin amacı: Birincil tarım ürünlerinin üretiminde tarım işletmelerinin genel performansını iyileştirmek ve işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dahil olmak üzere rekabet güçlerini artırmak; çevrenin korunması ve hayvan refahı konularında ilgili AB standartları ile uyum sağlamaktır. Detaylı bilgi için tedbir sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İşleme ve Depolama

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)

Bu tedbirin amacı: Tarımsal ürünler için yeni pazar fırsatları yaratılması, yeni teknolojiler ve inovasyonun benimsenmesi ve AB standartlarına uyum konusuna önem verilmesi aracılığıyla, gıda işleme sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkıda bulunmak ve iç pazarda daha kolay rekabet etmelerini sağlamaktır. Detaylı bilgi için tedbir sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tarım ve Çevre

Tarım-Çerve İklim ve Organik Tarım Tedbiri (201)

Bu tedbirin amacı: Türkiye’yi ileride üye ülkeler için duyurulan tarım-çevre, iklim ve organik tarım tedbirlerine hazırlamak; doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunmak; çevrenin, peyzajın, doğal kaynakların, toprağın ve genetik çeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesi ile uyumlu tarımsal üretim yöntemlerinin uygulanmasıyla çevreye verilen zararların azaltılmasını sağlamaktır.

LEADER Yaklaşımı

LEADER Yaklaşımı Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (202)

Bu tedbirin amacı: Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı, yerel kamu özel ortaklıkları (Yerel Eylem Grupları) tarafından tabandan tavana yaklaşımı ile iyi tanımlanmış alt bölgesel kırsal alanları hedefleyen, alan bazlı yerel kalkınma stratejileri üzerine kuruludur. Bu stratejiler birçok sektörü kapsamaktadır ve yerel ekonominin farklı sektörlerinin aktörleri ve projeleri arasındaki etkileşime dayanmaktadır.

Kırsal Kalkınma

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)

Bu tedbirin amacı: Yeni işler yaratmak suretiyle istihdamın desteklenmesi ve iş faaliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla mevcut işlerin korunması, bu şekilde kırsal alanlarda ekonomik faaliyet düzeyinin yükseltilmesi ve kırsal nüfusun azalmasının tersine çevrilmesidir. Ekonomik faaliyetler ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, kırsal alanlarda büyüme, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma için gereklidir. Detaylı bilgi için tedbir sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

IPARD hibe programıyla ilgili olarak her türlü soruyu sağ üst köşede yer alan “Bilgi Talebi” veya “İletişim” bölümünden iletebilirsiniz.

 • IPARD kapsamındaki desteklerin niteliği nedir? Destekler karşılıksız mıdır?

  IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve mükellefiyetlidir. Şöyle ki destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız yani geri ödemesiz hibe olarak verilmektedir. Sözleşme hükümlerinin ihlali durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin varsa gecikme faizi ile birlikte geri alımı söz konusudur.

 • Başvurular, Başvuru Çağrı İlanında belirtilen tarihler arasında ilgili İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmektedir. Başvuru paketlerinin teslimi için son tarih ve saat, ilgili “Başvuru Çağrı İlanı”nda belirtilmektedir. Güncel başvuru çağrı ilanlarına TKDK resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

 • Uygulama Dönemi (Yatırım Dönemi): Desteklenmek üzere belirlenmiş projeler için sözleşme imzalanması ile başlayan ve son ödemenin yapılması ile biten dönemi ifade eder. Bu dönem, projenin gerçekleştirileceği dönemdir.

  Fiziki Kapanış: Projeye ilişkin son ödemenin yapıldığı tarihi yani uygulama döneminin sonunu ifade eder.

  Uygulama Sonrası Dönem: Son ödeme yapıldıktan sonraki 5 (beş) yıllık dönemdir.

  Mali Kapanış: Uygulama sonrası dönemin sona erdiği tarihi yani sözleşmenin bitişini ifade eder.

 • IPARD Programı Proje Seçimine Esas Sıralama Kriterleri önemlidir. Çünkü IPARD Programı sıralama kriterlerine göre yapılan değerlendirmeden elde edilen puan projelerin nihai sıralamasını belirler ve projeler en yüksek puandan başlanarak sıralanır. Sıralama puanınızı hesaplamak için "Sıralama Kriterleri ve Puan Hesaplama" aracımızı kullanabilirsiniz.

  >>> Sıralama Kriterleri ve Puan Hesaplama Aracı <<<

 • Başvuru Paketini hazırlamak için ihtiyaç duyulacak bilgilendirme dokümanları ve başvuru paketi içeriğindeki ''Teknik Proje, İş Planı ve Başvuru Formları'' ile diğer dokümanların örnek formatlarına elektronik ortamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun http://www.tkdk.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

  Yatırım yapacağınız alt sektör ve yatırım özelliklerinize göre “Başvuru Paketi İçeriği Sorgulama” aracımızı kullanarak, yatırımınıza özel olarak başvuru paketi içeriğini liste olarak alabilirsiniz. Ayrıca dokümanlar bölümümüzden boş form ve örnek belgeleri indirebilirsiniz.

  >>> Başvuru Paketi İçeriği Sorgulama Aracı <<<